cách 1 tìm kiếm bằng hình ảnh có sẵn
cách 2 có thể tìm kiếm bằng từ khóa
+ có thể lên google dịch tìm từ khóa rồi dán vào app taobao.

xem video để hiểu rõ hơn.