Hàng Nội Địac China cam kết hỗ trợ đổi trả và hoàn lại tiền trong những trường hợp sau

1. Hàng về quá thời hạn sau 30 ngày. (hoàn tiền)

2. Hàng vỡ hỏng trong quá trình vận chuyển mà quý khách đã mua bảo hiểm hàng hoá ( đền bù 100%) 

3.  Hàng về sai màu sắc kích thước do đặt sai (Hỗ trợ đổi trả khiếu nại và đổi trả với shop )