Bước 1: Vào App store trên điện thoại tìm kiếm Hndc Logistics

Bước 2: Tải app xong quý khách cần đăng ký tài khoản mua hàng trên app HndChina (Nếu quý khách có tài khoản rồi thì bỏ qua bước đăng ký, chỉ cần nhập tên tài khoản và mật khẩu để đăng nhập)


Bước 3: Đăng nhập tài khoản, tìm kiếm, thêm giỏ đặt hàng, Nạp tiền và theo dõi đơn hàng.